Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Đăng ký phát hành >

Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 78

 

 

 

 

Sau khi quý khách đã có mẫu hóa đơn điện tử để có thể sử dụng mẫu này quý khách cần tiến hành khai báo với cơ quan thuế trước khi dùng để suất cho khách hàng, nếu quý khách chưa có mẫu có thể xem bài hướng dẫn tạo mẫu tại đây để tạo mẫu hóa đơn.

 

Tại Menu ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH, quý khách chọn vào Đăng ký sử dụng hóa đơn (TT-78) như hình bên dưới.

 

 

Khai báo tờ khai

 

Khi bấm vào Đăng ký sử dụng Hóa đơn (TT-78) tờ khai sẽ tự động hiển thị các thông tin như:

 

- Tên đơn vị là công ty của quý khách, bao gồm mã số thuế, địa chỉ, và tên người đại diện.

 

- Thông tin của cơn quan thuế mà quý khách đăng ký.

 

- Nội dung của tờ khai, loại hóa đơn, hóa đơn áp dụng có mã ... những nội dung này quý khách có thể để mặc định như phần mềm hiển thị lên khi đăng ký mới, với những tờ khai thay đổi thông tin quý khách có thể lựa chọn lại cho chính xác với tờ khai của quý khách.

 

Lưu ý: Quý khách cần nhập chính xác địa chỉ email số điện thoại của mình để nhận thông báo từ cơ quan thuế.

 

Chọn phương thức ký

Nếu quý khách đã khai báo chữ ký số lên phần mềm, thì tại đây sẽ hiển thị thông tin của chữ ký số.

 

Chọn hình thức tờ khai

Lựa chọn là đăng ký mới, hoặc thay đổi thông tin

 

Nhập số điện thoại

Quý khách cần nhập số điện thoại chính xác để có thể nhận được liên hệ từ cơ quan thuế

 

Nhập địa chỉ email

Địa chỉ email mà quý khách sẽ nhận thông tin tài khoản thuế điện tử từ cơ quan thuế

 

Chọn chi cục thuế

Lựa chon thông tin chi cục thuế mà quý khách đăng ký giấy phép kinh doanh

 

Chọn các thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn

Những thông tin này quý khách có thể để mặc định.

 

Chọn loại hóa đơn

Quý khách cần đăng ký sử dụng cho loại hóa đơn nào, quý khách tick chọn vào loại hóa đơn đó

 

Ký tờ khai

Quý khách bấm Ký tờ khai:

- Nếu đã khai báo chữ ký số rồi thì phần mềm sẽ hiển thị kết nối với phần mềm quản trị chữ ký số V-Sign lúc này quý khách cấm Token chữ ký số vào máy tính sau đó chọn và nhập mã PIN để thực hiện ký số.

- Nếu chưa khai báo chữ ký số lên phần mềm, quý khách vui lòng xem bài hướng dẫn tại đây để thực hiện khai báo chữ ký số

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice