Bước 1: Để phát hành hóa đơn cho khách hàng. Quý khách vào Menu QUẢN LÝ HÓA ĐƠN sau đó vào TẠO MỚI HÓA ĐƠN, hoặc tại DANH SÁCH HÓA ĐƠN quý khách có thể bấm vào nút THÊM MỚI để vào giao diện tạo mới hóa đơn.

 

 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiển thị 1 cửa sổ để quý khách nhập dữ liệu hóa đơn, hiện tại Autoinvoice đã hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ để quý khách có thể thực hiện tạo hóa đơn, với các tính năng thao tác cực kỳ đơn giản

 

- Tiến hành lựa chọn thông tin hóa đơn, và tên đơn vị

 

Chọn mẫu số hóa đơn

Nếu quý khách đang sử dụng nhiều mẫu số hóa đơn, như hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng. Quý khách cần lựa chọn đúng mẫu số để thực hiện xuất hóa đơn

 

Nhập số thuế của đơn vị mua

Nếu đơn vị mua là công ty, quý khách chỉ cần nhập mã số thuế sau đó bấm nút tìm kiếm phần mềm sẽ tự động tìm và nhập các thông tin của đơn vị mua

 

Chọn đơn vị mua, hoặc người mua

Quý khách có thể bấm vào 1 trong 2 tùy chọn này để lấy thông tin đơn vị mua, hoặc người mua mà trước đó quý khách đã từng xuất hóa đơn trên phần mềm Autoinvoice, hoặc bấm vào tùy chọn này để thêm 1 người mua mới

 

Nhập email đơn vị mua

Nhập email của đơn vị mua, nếu đơn vị mua có thêm email khác để nhận thông tin hóa đơn quý khách có thể bấm vào tùy chọn CC và nhập thêm email vào

 

Nhập địa chỉ, số điện thoại, và tài khoản ngân hàng

Nhập những thông tin như: địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của đơn vị mua

 

Chọn phương thức thanh toán

Lựa chọn phương thức thanh toán cho hóa đơn, phương thức mặc định sẽ là Tiền mặt / Chuyển khoản

 

 

- Nhập thông tin hàng hóa - dịch vụ cần xuất hóa đơn

 

Nhập thông tin hàng hóa dịch vụ

- Quý khách nhập tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hoặc nhập trực tiếp thành tiền cho dịch vụ.

- Phần mềm sẽ tự động tính toán tổng tiền cho hàng hóa dịch vụ

- Với số tiền lẻ khi quý khách nhập vào phần mềm sẽ tự động làm tròn số, nếu quý khách không muốn làm tròn quý khách có thể bấm vào Không làm tròn số

- Quý khách có thể bấm vào Xem trước để xem trước hóa đơn

 

Nhập hàng hóa theo file danh sách

- Nếu quý khách số lượng hàng hóa dịch vụ lên đến hàng chục hoặc hàng trăm dòng cho hóa đơn, quý khách có thể bấm vào tính năng này để lấy file mẫu sau đó thêm các hàng hóa dịch vụ vào và upload lên

 

 

- Các tính năng khác trong lúc tạo hóa đơn

 

Xóa dòng

Quý khách chọn dòng sai, hoặc muốn xóa và bấm vào tùy chọn này để xóa dòng cần xóa

 

Copy dòng

Nếu quý khách muốn copy lại thông tin của dòng nào sang 1 dòng khác, quý khách bấm vào dòng cần copy và bấm tùy chọn Copy dòng

 

Chèn thêm dòng

Để chèn thêm dòng, ngay tại dòng hiện tại quý khách bấm vào tùy chọn chèn thêm dòng phần mềm sẽ thêm 1 dòng phía trên dòng mà quý khách bấm vào tùy chọn

 

Nâng dòng

Tùy chọn nâng dòng giúp quý khách đưa vị trí hiện tại của dòng lên vị trí phía trên mà quý khách muốn nâng

 

Hạ dòng

Tùy chọn hạ dòng giúp quý khách đưa vị trí hiện tại của dòng xuống vị trí phía dưới mà quý khách muốn hạ

 

 

- Bước 3: Lưu hóa đơn

 

Sau khi hoàn tất các thao tác quý khách bấm Lưu lại, hóa đơn vừa được tạo sẽ xuất hiện ngay đầu trang trong mục Danh sách hóa đơn

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice