Để chỉnh sửa thông tin hoặc xóa nhân viên khỏi phần mềm, quý khách vào phần NHÂN VIÊN > Danh sách nhân viên, tại đây sẽ hiển thị danh sách các tài khoản đang sử dụng phần mềm.

 

 

Cần chỉnh sử thông tin của tài khoản nào trong cột thao tác quý khách bấm vào thanh tùy chọn sẽ hiển thị các tùy chọn như hình bên dưới.

 

Xem chi tiết

Quý khách có thể xem chi tiết thông tin của người dùng, bấm vào Chi tiết để thay đổi lại thông tin khác nếu cần

 

Kích hoạt tài khoản

Khi đang ở trạng thái Disable vì một số trường hợp nào đó, quý khách bấm vào đây để kích hoạt lại tài khoản người dùng

 

Hủy kích hoạt tài khoản

Nếu người dùng không còn làm việc tại công ty quý khách có thể dùng tính năng này để hủy kích hoạt trong trường hợp không muốn xóa tài khoản này

 

Thay đổi mật khẩu tài khoản

Nếu cần thay đổi mật khẩu quý khách chỉ cần bấm vào đây, sẽ có cửa sổ mới bật lên quý khách chỉ cần nhập mật khẩu mới và bấm Lưu

 

Gửi lại thông tin đăng nhập

Khi tạo tài khoản mà người dùng chưa nhận được thông tin đăng nhập, quý khách có thể bấm gửi lại thông tin đăng nhập

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice