Để nhập dữ liệu hóa đơn lên phần mềm kế toán Misa, quý khách có thể sử dụng tính năng Xuất dữ liệu hóa đơn Misa

 

 

Chọn thời gian

Quý khách chọn thời gian để tải dữ liệu về, theo tháng hoặc quý

 

Chọn mẫu số hóa đơn

Chọn mẫu số hóa đơn cài tải dữ liệu

 

Lọc theo trạng thái hoặc kết quả CQT

Quý khách có thể lựa chọn lọc theo trạng thái, kết quả CQT để lấy cụ thể trạng thái của hóa đơn, hoặc kết quả trả về từ CQT

 

Download

Bấm Download để tải về file định dạng của Excel

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice