File PDF là bản thể hiện của hóa đơn với file PDF sẽ không có giá trị về mặt pháp lý. Tuy nhiên file PDF giúp cho kế toán và khách hàng có thể xem được bản thể hiện hóa đơn dễ dàng hơn.

 

- Bước 1: Để tải file PDF của hóa đơn, tại giao diện Quản lý danh sách hóa đơn quý khách bấm chuột phải vào hóa đơn cần tải, bấm vào tùy chọn Xem hóa đơn.

 

 

- Bước 2:  Phần mềm sẽ chuyển hướng đến màn hình xem bản thể hiện của hóa đơn, bên trên góc của màn hình quý khách bấm vào tùy chọn Download PDF để thực hiện tải file PDF của hóa đơn về máy tính cá nhân.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice