Để tiết kiệm thời gian nhập liệu cho các kế toán, phần mềm cũng hỗ trợ tính năng Nhân bản hóa đơn. Tại màn hình Quản lý danh sách hóa đơn

 

- Bước 1: Quý khách chỉ cần bấm chuột phải vào hóa đơn cần nhân bản và bấm vào tùy chọn Nhân bản hóa đơn

 

 

- Bước 2: Phần mềm sẽ hiển thị 1 màn hình để quý khách nhập số lượng hóa đơn cần nhân bản ra.

 

 

- Bước 3: Quý khách bấm Lưu phần mềm sẽ hiển thị các hóa đơn vừa được nhân bản lên trên đầu trang

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice