Để ký hóa đơn, quý khách cần kết nối chữ ký số với phần mềm. Trường hợp quý khách vẫn chưa thêm chữ ký số lên phần mềm, quý khách có thể xem bài viết hướng dẫn sau: Khai báo chữ ký số

 

- Bước 1: Sau khi đã thêm chữ ký số thành công, tại giao diện Quản lý danh sách hóa đơn, quý khách click chuột phải vào hóa đơn cần ký và bấm vào tùy chọn Ký hóa đơn.

 

 

- Bước 2:  Phần mềm sẽ hiển thị màn hình để quý khách chọn chữ ký số như bên dưới, lúc này quý khách cấm chữ ký số lên máy tính và bấm Ký hóa đơn: 

 

 

- Bước 3: Phần mềm sẽ hiển thị tiếp màn hình để quý khách nhập mã PIN của chữ ký số, quý khách nhập mã PIN để hoàn tất việc ký hóa đơn.

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice