<Root level>

Các phần mềm cần thiết trong quá trình sử dụng

 

 

 

 

Trong quá trình sử dụng phần mềm, quý khách cần có các công cụ để hỗ trợ việc ký số, tra cứu hóa đơn trên cổng thông tin, cũng như tiện cho việc kết nối từ xa từ phía kỹ thuật của Autoinvoice đến quý khách một các dễ dàng. Quý khách cần cài đặt những phần mềm như sau:

 

- Tool Ký Số hóa đơn điện tử vin-sign, là công cụ hỗ trợ việc kết nối token chữ ký số với phần mềm đễ quý khách ký hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan.

- Tool Ký Số trang hoadondientu.gdt.gov.vn: Bocaidatkydientu và eSigner là công cụ để hỗ trợ quý khách kết nối với Tổng cụ thuế dùng để tra cứu hóa đơn, tra cứu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điển tử ...

- UltraViewer là phần mềm hỗ trợ việc kết nối từ xa nhằm mục đích sử dụng khi đội ngủ kỹ thuật của Autoinvoice cần kết nối đến máy tính của quý khách.

- Microsoft .NET Framework 4.5.2: Đối với những máy tính của khách hàng đang sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở xuống thì cần phải cài đặt phần này thì mới có thể cài đặt sử dụng tool ký số Vin-sign.

 

Để cài đặt các công cụ này, sau khi đăng nhập vào phần mềm Autoinvoice quý khách vào đường dẫn: Hệ Thống > Download Tool Ký Số như hình bên dưới, trong đây sẽ có đầy đủ các file cài đặt đã được Autoinvice upload lên phần mềm để quý khách có thể tải về và cài đặt sử dụng.


 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice